یاس هلندی

 

نام فارسی:

یاس هلندی

تیره – خانواده:

Oleaceae

مشخصات کلی گیاه:

درختچه ای است همیشه سبز با ارتفاع 3 متر

 

مشخصات برگ:

برگها بیضی شکل با نوک تیز و به رنگ سبز تیره و براق

 

مشخصات گل:

گل به رنگ سفید که ارزش چندانی ندارد

 

حداقل دمای مورد تحمل:

5-  درجه سانتیگراد

 

مکان رشد:

سایه آفتاب و هرس پذیر

 

ازدیاد گیاه:

قلمه

 

کاربر:

کاشت به عنوان ایجاد دیواره سبز و یا کاشت به عنوان تک درختچه

زینتی و کاشت چند تایی